Цени

Цените са диференцирани в зависимост от продължителността на престоя. Минималната платима времева единица е 24 часа, а общата цена се изчислява въз основа на броя времеви единици престой. Всяка започната платима времева единица се счита за цяла единица. Цената на платима времева единица варира в зависимост от продължителността на престоя (намалява с заедно с увеличаване на общата продължителност на престоя) .

1. Дългосрочно паркиране

 

първите 48 часа48 леи/ден
следващите 24 часа28 леи/ден
Останалия период19 леи/ден

Забележки:
• Минималната платима единица е 24 часа.
• Един ден означава 24 часа.
2. Прехвърляне паркинг в/от летище „Отопени”
БЕЗПЛАТНО

Всички горепосочени цени включват ДДС.
ПЛАЩАНЕ:
Плащането на паркинг услугите, съгласно продължителността на престой, може да се извърши така:
он-лайн – директно на сайта www.airparking.ro (в момента на он-лайн резервацията)
или
на касата на паркинга, в брой или с кредитна карта.
Връщане на он-лайн плащания:
Това се прави само при анулиране на резервацията по имейл office@airparking.ro, най-малко 48 часа преди насрочената дата на влизане в паркинга.